Anfahrt / Anreise:
Skręcamy z drogi 35 w stronę Sobótki, po około 2km mijamy miejscowość Garncarsko, po 1km skręcamy w prawo i jedziemy ulicą Zmorskiego, następnie Marii Skłodowskiej-Curie po czy skręcamy ponownie w prawo w ulicę Jana Pawła II (droga na Chwałków - od tej strony również można dojechać), jedziemy około kilometra i kamieniołom jest po prawej stronie 50m od drogi. Wir biegen von der Straße 35 in Richtung Sobótka ab, nach etwa 2 km passieren wir die Stadt Garncarsko, nach 1 km biegen wir rechts ab und fahren die Zmorskiego-Straße entlang, dann die Maria Skłodowska-Curie-Straße entlang oder biegen wieder rechts in die Jana Pawła II-Straße ein (Straße nach Chwałków - auch von dieser Seite) erreicht werden kann), fahren wir etwa einen Kilometer und der Steinbruch befindet sich auf der rechten Seite, 50 m von der Straße entfernt.
Örtlichkeit / Einstieg:
Dojście do wody z drogi to pokonanie około 50m zarośli gdzie dojazd jest możliwy tylko samochodami terenowymi. Innym pozostaje przenieść sprzęt, co jest trochę kłopotliwe, lecz nie sprawia większych trudności. Stając na krawędzi kamieniołomu widzimy strome ściany opadające w niektórych miejscach na ponad 20m Do wody wchodzimy wykutymi w skale stopniami. Der Zugang zum Wasser von der Straße ist etwa 50 m. Wenn wir am Rand des Steinbruchs stehen, sehen wir an einigen Stellen steile Wände, die über 20 m abfallen. Wir betreten das Wasser mit Stufen, die in den Felsen gehauen sind.
Wasser:
Süßwasser
Erreichbarkeit:
Landtauchgang
Max. Tiefe:
32
Schwierigkeit:
Für Fortgeschrittene
Tauchgangstyp:
Wrack-TGStrömungs-TGHöhlen-TGBergseetauchgangSteilwandtauchgang
Nächste Füllmöglichkeit:
Tauchregulierung:
Nächster Notruf / Kammer:
Schreibe eine Bewertung

Bewertungen(0)


Tauchbasen in der Nähe

Zeige alle Tauchbasen